Creatieve programma’s in zorg en welzijn

Kennis maken?

Benieuwd wat Kwiek voor je zorgorganisatie kan doen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gratis Kwiekbekje of Ethiekbekje ontvangen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Privacyverklaring

Als je onze website bezoekt en daar eventueel gegevens achterlaat, bijvoorbeeld omdat je een bestelformulier of contactformulier invult of je aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, dan kun je erop rekenen dat wij 100% integer en zorgvuldig met je informatie omgaan. In deze privacyverklaring lees je daar meer over.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau Kwiek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, afhankelijk van onze communicatie met jou:

 

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bureaukwiek.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek.

 

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Bureau Kwiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van je bestelling of betaling voor een dienst bij ons.
  • Voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief als je je daarvoor hebt aangemeld.
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bureau Kwiek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

In het kader van onze e-mailnieuwsbrief
We bewaren je gegevens zolang je blijft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

In het kader van facturatie
Zodra er een factuurrelatie is, bewaren we je gegevens conform de door de
belasting wettelijk vereiste bewaringstermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bureau Kwiek verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Bureau Kwiek deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van overeenkomsten, om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen en met applicaties van derde partijen zoals systemen voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven of het uitvoeren van boekhouding. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bureau Kwiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Bureau Kwiek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Fotografie op onze website en social media
Op onze website en onze social media-kanalen gebruiken wij ook foto’s waarop deelnemers aan onze activiteiten kunnen staan. Deze foto’s worden alleen gebruikt na toestemming van de opdrachtgevende partij. Als je jezelf onverhoopt toch een foto op onze website of social media-kanalen ziet en dat ongewenst vindt, stuur dan een e-mail naar info@bureaukwiek.nl dan
zullen wij die foto verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bureau Kwiek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bureaukwiek.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]